Informace o klinickém hodnocení ELEVATE UC

Děkujeme za Váš projevený zájem o klinické hodnocení ELEVATE UC.

ELEVATE je otevřená rozšířená studie, ve které se zkouší, jak perorální hodnocený přípravek (etrasimod) působí u pacientů s UC.

Tento hodnocený přípravek byl dříve zkoušen u malého počtu zdravých dobrovolníků a pacientů trpících onemocněním, včetně UC. V rámci tohoto klinického hodnocení se hodnocený přípravek zkouší u větší skupiny pacientů. Tento hodnocený přípravek nebyl schválen pro komerční použití za specifických podmínek americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA). 

Hledáme účastníky, kteří se budou podílet na tomto důležitém výzkumu, jehož cílem je zlepšení příznaků a léčby UC. Účastníci budou léčeni odborníky na gastrointestinální poruchy na pracovištích po celém světě.

Hodnocený přípravek, který je zkoumán v rámci klinického hodnocení ELEVATE UC, je jednou denně užívaná perorální tableta. 

Klinické hodnocení ELEVATE UC hodnotí perorální hodnocený přípravek, který může pomoci léčit UC.