Informace o klinických výzkumných studiích

Cílem klinických výzkumných studií je zdokonalit a zlepšit možnosti léčby všech nemocí, včetně UC.

Výzkumná studie (známá také jako klinické hodnocení) je lékařská studie, která je navržena tak, aby odpověděla na otázky týkající se bezpečnosti možných nových léků a aby zjistila, jak dobře působí. Tyto studie musí být provedeny dříve, než je možné schválit nový hodnocený přípravek nebo potenciální léčbu pro použití u pacientů a prodej široké veřejnosti.

Je důležité zkoušet hodnocené přípravky a lékařské produkty na lidech, kterým mají pomoci. Rovněž je důležité provádět výzkum u různých lidí, protože každý může na léčbu reagovat odlišně.

Pro každou výzkumnou studii vědci stanoví kritéria pro zařazení, jako je věk, pohlaví, anamnéza předchozí léčby a jiná onemocnění. Ne každý, kdo se přihlásí do výzkumné studie, bude přijat. Účastníci budou vybráni na základě kritérií pro zařazení a počtu účastníků požadovaném výzkumným personálem. Pro ty, kteří splní kritéria pro účast, může účast nabídnout několik výhod, včetně:

Klinické hodnocení ELEVATE UC hodnotí perorální hodnocený přípravek, který může pomoci léčit UC.