Informace o klinických výzkumných studiích

Cílem klinických výzkumných studií je zdokonalit a zlepšit možnosti léčby všech nemocí, včetně UC.

Výzkumná studie (známá také jako klinické hodnocení) je lékařská studie, která je navržena tak, aby odpověděla na otázky týkající se bezpečnosti možných nových léků a aby zjistila, jak dobře působí. Tyto studie musí být provedeny dříve, než je možné schválit nový hodnocený přípravek nebo potenciální léčbu pro použití u pacientů a prodej široké veřejnosti.

Je důležité zkoušet hodnocené přípravky a lékařské produkty na lidech, kterým mají pomoci. Rovněž je důležité provádět výzkum u různých lidí, protože každý může na léčbu reagovat odlišně.

Pro každou výzkumnou studii vědci stanoví kritéria pro zařazení, jako je věk, pohlaví, anamnéza předchozí léčby a jiná onemocnění. Ne každý, kdo se přihlásí do výzkumné studie, bude přijat. Účastníci budou vybráni na základě kritérií pro zařazení a počtu účastníků požadovaném výzkumným personálem. Pro ty, kteří splní kritéria pro účast, může účast nabídnout několik výhod, včetně:

Klinická hodnocení ELEVATE UC hodnotí perorální hodnocený přípravek, který může pomoci léčit UC.

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimize site functionality and give you the best experience. Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

By continuing to access this website you are giving us consent to collect cookies.