Adatvédelmi Szabályzat

A CliniCallRN™ elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartja és védi az Ön személyes adatait.

Hatálybalépés napja: 2018. 06. 18.

BEVEZETÉS

A CliniCallRN™ elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartja és védi az Ön személyes adatait.

Jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti személyes adatai védelmének és felhasználásának módját, tájékoztatást nyújt az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogairól, valamint a törvény nyújtotta védelemről.

Jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti a megközelítést, amellyel világszerte biztosítjuk a személyes adatok védelmét, valamint annak elismerését, hogy eltérő joghatóságok és jogrendszerek alkalmazandók az alábbiak szerint:

 • Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság rendelkezik joghatósággal a személyes adatokkal kapcsolatos megfelelőségünk ellenőrzésére. Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzat feltételeivel, akkor nem léphet be a CliniCallRN™ rendszerbe, illetve nem használhatja azt.
 • A világ többi részében eltérő jogszabályok érvényesek, és különösen a személyes adatokat olyan módon használjuk fel és védjük, amely összhangban áll az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) alkalmazandó szabályokkal, ahol az Általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) elfogadásra került. Az EGT-ben az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság bármely adott EGT-országban joghatósággal rendelkezik megfelelőségünk ellenőrzésére. Amennyiben nem ért egyet a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeivel, kérjük, ne lépjen be a CliniCallRN™ rendszerbe, illetve ne használja azt.

TARTALOM

 1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA
 2. AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK
 3. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA
 4. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
 5. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA
 6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS
 7. ADATBIZTONSÁG
 8. ADATMEGŐRZÉS
 9. AZ ÖN GDPR SZERINTI ADATVÉDELMI JOGAI
 10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy a CliniCallRN™ hogyan gyűjti, használja, dolgozza fel és védi az Ön személyes adatait, valamint tájékoztatást nyújt a személyes adatai kiválasztásával és kezelésével kapcsolatos választási lehetőségeiről.

Annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyen adatai felhasználásának módjával és okaival, fontos, hogy elolvassa az adatvédelmi szabályzatot, valamint minden egyéb, személyes adatai gyűjtésekor vagy feldolgozásakor bizonyos esetekben rendelkezésére bocsátott adatvédelmi irányelvet vagy tisztességes adatfeldolgozásról szóló közleményt. Jelen adatvédelmi szabályzat kiegészíti az egyéb közleményeket, és nem célja, hogy felülírja azokat.

1.1 ADATFELDOLGOZÓ

Jelen adatvédelmi szabályzat a CliniCallRN™ nevében készült, így ahol az adatvédelmi szabályzatban a „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések olvashatók, ott az Ön adatainak feldolgozása a mi felelősségünk.

Kineveztünk egy adatvédelmi felelőst, aki a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdések kezeléséért felel. Amennyiben az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, ideértve a törvényes jogainak gyakorlására vonatkozó kéréseket is, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel az alábbi elérhetőségeken.

1.2 KAPCSOLATTARTÁS

Kapcsolattartási adataink az alábbiak:

A jogi személy teljes neve: Clinical Trial Media, Inc.

Az adatvédelmi felelős neve vagy beosztása: Kenneth S. King

E-mail cím: privacy@clinicallrn.com

Telefonszám: 516-366-5665

Postacím: 308 Harper Drive, Suite 105, Moorestown, NJ 08057, USA

URL: http://www.clinicallrn.com/GDPRRequestForm.php

1.3 PANASZKEZELÉS (GDPR az EGT-TERÜLETÉN MAGÁNSZEMÉLYEK részére)

Az EGT-ben bármikor jogában áll panaszt benyújtani az illetékes nemzeti felügyeleti hatósághoz. Ha többet szeretne tudni erről a jogról és megtalálni a megfelelő adatvédelmi hatóságot, keresse fel az Európai Bizottság honlapját (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en). Amennyiben az Egyesült Királyságban tartózkodik, látogasson el az Adatvédelmi biztos hivatalának (Information Commissioner’s Office, „ICO”) honlapjára (www.ico.org.uk). Mielőtt felkeresné a helyi felügyeleti hatóságot, javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@clinicallrn.com e-mail-címen, hogy megválaszolhassuk aggályait.

1.4 PANASZKEZELÉS (EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi pajzs)

Az Adatvédelmi pajzs alapelveivel összhangban a CliniCallRN™ vállalja, hogy az Ön adatainak védelmével, valamint az Adatvédelmi pajzs alapján az Egyesült Államokba továbbított személyes adatai általunk végzett gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszokat megoldja.  Amennyiben Ön az Európai Unió vagy Svájc lakosa, és az Adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos kérdése vagy panasza van, javasoljuk, hogy keresse fel a helyi felügyeleti hatóságot, illetve, hogy ezt megelőzően lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a privacy@clinicallrn.com címen, hogy megválaszolhassuk aggályait.

A CliniCallRN™ továbbá vállalja, hogy az Adatvédelmi pajzs alapelvek alapján megoldatlan adatvédelmi panaszokat átadja egy független vitarendezési mechanizmust biztosító szervezetnek, a BBB EU PRIVACY SHIELD-nek, amelyet a Council of Better Business Bureaus működtet. Amennyiben panaszával kapcsolatban nem kap időben visszajelzést, vagy nem kielégítően foglalkoznak észrevételével, kérjük, látogasson el a www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers honlapra, ahol további tájékoztatást talál, illetve panaszt tehet. Ez a szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Amennyiben az Adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos panasza a fenti csatornákon keresztül nem megoldható, bizonyos feltételek esetén kötelező érvényű választottbírósági eljárást kezdeményezhet az olyan fennmaradó követelésekre, amelyeket más jogorvoslati mechanizmusok nem oldottak meg.  További tájékoztatás az Adatvédelmi pajzs 1. mellékletében található: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

A CliniCallRN™ az USA-EU és az Svájc-USA Adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően végzi tevékenységét, és vállalja a személyes adataival és személyes adatainak gyűjtésével és/vagy felhasználásával kapcsolatos panaszok megoldását. Ennek megfelelően minden magánszemély, akinek kérdése vagy panasza van személyes adatai felhasználásával vagy a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen közlemény Kapcsolattartás részében található elérhetőségeken.

1.5 AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI ÉS AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A SZEMÉLYES ADATAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására, és erről jelen közlemény frissítésével értesítjük Önt. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a [www.elevateibd.com Adatvédelmi szabályzat link] hivatkozást, különösen, ha folyamatban lévő ügyei vannak velünk. Fontos, hogy a birtokunkban lévő személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, amennyiben személyes adatai módosulnak, amíg kapcsolatban áll velünk.

1.6 HARMADIK FÉL HIVATKOZÁSOK

A honlap harmadik felek honlapjaira mutató hivatkozásokat, bővítményeket és alkalmazásokat tartalmazhat. Ezekre a linkekre kattintva vagy a csatlakozások engedélyezésével harmadik felek gyűjthetnek és oszthatnak meg Önről adatokat. Harmadik felek honlapjait nem ellenőrizzük, és adatvédelmi nyilatkozatukért nem vállalunk felelősséget. Amikor elhagyja honlapunkat, javasoljuk, hogy olvassa el minden meglátogatott honlap adatvédelmi szabályzatát.

2. AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adat vagy személyes információ az egyénre vonatkozó bármilyen olyan adat, amely alapján az adott egyén azonosítható. Ez nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyekből a személyazonosításra alkalmas információkat eltávolították (anonimizált adatok).

Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önnel kapcsolatban, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítunk:

 • A személyazonosító adatok tartalmazzák az utónevet, a leánykori nevet, a vezetéknevet, a felhasználónevet vagy hasonló azonosítót, a születési időt és az adott személy nemét.
 • A kapcsolattartási adatok számlázási címet, kézbesítési címet, e-mail címet és telefonszámokat tartalmaznak.
 • A pénzügyi adatok az ügyfelek, beszállítók és megbízottak banki adatai, amelyekre kifizetéseket teljesítünk, vagy amelyekről kifizetéseket teljesítenek részünkre az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • A tranzakciós adatok azon termékek és szolgáltatások részleteit tartalmazzák, amelyeket tőlünk és/vagy leányvállalatainktól kapott vagy vásárolt.
 • A műszaki adatok tartalmazzák az internetprotokoll („IP”)-címet, az Ön bejelentkezési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna-beállítást és a helyet, a böngésző bővítményeinek típusát és verzióját, az operációs rendszert és platformot, valamint a honlap eléréséhez használt eszközökön található egyéb technológiákat is.
 • A profiladatok az Ön felhasználónevét és jelszavát, vásárlásait vagy megrendeléseit, érdeklődési területeit, preferenciáit, visszajelzéseit, valamint a felmérésekre/kérdőívekre adott válaszait tartalmazzák.
 • A felhasználási adatok arról tartalmaznak információkat, hogy Ön hogyan használja honlapunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.
 • A marketing és kommunikációs adatok az általunk és/vagy kapcsolt vállalataink által küldött marketinganyagokra vonatkozó beállításait tartalmazzák.
 • Az egészségügyi adatok az Ön egészségének bármely aspektusával és/vagy az ügyfeleink által szervezett klinikai vizsgálatokban történő részvételének következményeivel kapcsolatban tartalmaznak információkat.

Ezenkívül összesített adatokat is gyűjthetünk, felhasználhatunk és megoszthatunk, például általános statisztikai vagy demográfiai adatokat, bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de törvény szerint ezek nem tekinthetők személyes adatoknak, mivel ezek az adatok sem közvetett, sem közvetlen módon nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Például összesíthetjük a felhasználási adatokat annak kiszámításához, hogy a felhasználók hány százaléka használja a honlap egy adott funkcióját.

Amennyiben azonban olyan módon vonjuk vagy kapcsoljuk össze az összesített adatokat az Ön személyes adataival, hogy azok közvetlen vagy közvetett módon azonosíthatják Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatoknak tekintjük, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használunk fel.

Az egészségügyi adatokon és az iparági szintű vagy kormányzati felméréseken/kérdőíveken kívül, amelyekben kötelező részt vennünk, általában nem gyűjtünk Önről semmilyen különleges személyes adatot (ez a kategória a faji származásra vagy a nemzetiségi hovatartozásra, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a nemi életre, a szexuális irányultságra, a politikai véleményre és a szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat foglalja magában).

2.1 HA NEM ADJA MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Amennyiben a személyes adatok gyűjtését számunkra törvény, vagy az Önnel megkötött szerződés feltételei írják elő, és Ön kérésünkre nem adja meg az adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket az Önnel megkötött vagy megkötendő szerződésünk tartalmaz (például szolgáltatásaink nyújtására). Ebben az esetben elképzelhető, hogy törölnünk kell egy Önnek nyújtott terméket vagy szolgáltatást. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, értesítjük Önt.

3. A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA

Az Öntől és Önről történő adatgyűjtésre különböző módszereket alkalmazunk, ideértve a következőket:

 • Közvetlen interakciók: Személyes adatait űrlapok kitöltésével vagy postai, telefonos és e-mailben történő kapcsolattartás útján adhatja meg nekünk. Ez magában foglalja az Ön által megadott személyes adatokat, amikor:
 • online vagy más módon igényli szolgáltatásainkat vagy termékeinket;
 • szerződést köt szolgáltatásaink igénybevételére; vagy
 • marketinganyagok küldését igényli tőlünk.
 • Automatizált technológiák és interakciók: A honlapunkkal történő interakció során eszközéről, valamint a böngészési műveletekről és szokásokról gyűjthetünk automatikusan műszaki adatokat. Ezeket a személyes adatokat cookie-k, naplófájlok és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük. Előfordulhat, hogy kapunk Önről műszaki adatokat abban az esetben is, ha egyéb cookie-kat használó honlapra látogat. Ez az összesített adat „makronézetet” biztosít a látogatói forgalom alakulásáról, valamint áttekintést ad arról, hogy a felhasználók leggyakrabban a honlap mely részét látogatják. Ezeket az adatokat annak megállapítására használjuk fel, hogy milyen típusú technológia érhető el a látogatók számítógépein, hogy a fejlettebb technológiák (például Macromedia Flash) alkalmazásával jobban kiszolgálhassuk őket. Ezen információk egyike sem kapcsolódik semmilyen személyes adathoz.
 • Passzív módon többek között az alábbi információkat gyűjtjük és naplózzuk a honlap látogatóiról:
 • böngésző típusa
 • IP-cím
 • doménnév
 • hozzáférési idő
 • operációs rendszer
 • Harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források. Különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból is hozzájuthatunk az Ön személyes adataihoz, az alábbiak szerint:
 • Az alábbi felektől kaphatunk műszaki adatokat:
 • analitikai szolgáltatóktól, mint például a Google;
 • hirdetési hálózatoktól;
 • keresőmotor-szolgáltatóktól;
 • portáloktól.
 • Kapcsolattartási és tranzakciós adatokat a műszaki, fizetési és kézbesítési szolgáltatóktól.
 • Személyazonosító és kapcsolattartási adatokat adatközvetítőktől vagy adatösszesítő rendszerektől.

4. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

Az Ön személyes adatait kizárólag a törvény által megengedett esetekben használjuk fel. Személyes adatait a leggyakrabban az alábbi körülmények között használjuk fel:

 • amikor egy Önnel megkötött vagy megkötendő szerződést vagy más, törvényben meghatározott kötelezettségeinket kell teljesítenünk;
 • amikor ez jogos érdekünk (vagy harmadik fél jogos érdeke) alapján szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket (ez az EGT-re vonatkozik);
 • amikor jogi vagy szabályozási kötelezettségeket kell teljesítenünk.

Az EGT-ben csak abban az esetben küldünk közvetlen marketingkommunikációs anyagot e-mailben vagy szöveges üzenetben, ha (i) az Ön kifejezett hozzájárulásával rendelkezünk, vagy (ii) Ön létező ügyfelünk. A marketingkommunikációs anyagok küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja – ehhez lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségen..

4.1 A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA

Az alábbiakban táblázatos formában ismertetjük személyes adatai felhasználásának módját, valamint azt, hogy ehhez milyen jogalappal rendelkezünk. Adott esetben meghatároztuk azt is, hogy milyen jogos érdekünk alapján tesszük ezt. Ez a táblázat részben a közelmúltban az EGT-ben hatályba lépett GDPR-előírások eredményeként készült, de a személyes adatoknak a világ más részeiben történő felhasználása szempontjából is releváns.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait egynél több jogszerű alapon is feldolgozhatjuk, attól függően, hogy adatait milyen célra használjuk fel. Amennyiben az alábbi táblázatban egynél több ok szerepel, és szüksége van a konkrét jogalapok részleteire, amelyekre személyes adatai feldolgozása során támaszkodunk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Cél/tevékenységAdattípusA feldolgozás jogszerű alapja, beleértve a jogos érdeket is
Az Ön regisztrálása új ügyfélként

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

Az Önnel kötött szerződés teljesítése
Szolgáltatások feldolgozása és nyújtása és/vagy Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítése, ideértve a nekünk fizetendő pénzösszegek beszedését és behajtását is

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Pénzügyi

(d) Tranzakciós

(e) Marketing és kommunikációs

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeink (a nekünk járó pénzösszegek behajtása)

Az Ön és közöttünk fennálló kapcsolat kezelése, amely magában foglalja az alábbiakat:

(a) Az Ön értesítése a felhasználási feltételeinkben vagy az adatvédelmi szabályzatban történt módosításokról

(b) Felkérés vélemény írására vagy felmérés/kérdőív kitöltésére

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Profil

(d) Marketing és kommunikációs

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Törvényben meghatározott kötelezettségeink teljesítése

(c) Jogos érdekeink (nyilvántartásunk frissítése és annak vizsgálata, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat)

Annak biztosítása, hogy Ön kitölthessen felmérést/kérdőívet

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Profil

(d) Felhasználási

(e) Marketing és kommunikációs

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(d) Jogos érdekeink (annak vizsgálata, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, ezek fejlesztése és üzleti tevékenységünk bővítése)

Annak vizsgálata, hogy Ön jogosult/alkalmas-e a részvételre egy adott klinikai vizsgálatban, kapcsolódó klinikai kutatásban vagy az ügyfeleinek által kivitelezett klinikai támogatási programban

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Egészségügyi

(a) Jogos érdekeink, termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése

(b) Végfelhasználóinkkal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése

Üzleti vállalkozásunk és honlapunk adminisztrációja és védelme (beleértve a hibaelhárítást, az adatelemzést, a tesztelést, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentéstételt és az adatok tárolását)

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Műszaki

(a) Jogos érdekeink (üzleti vállalkozásunk működtetése, adminisztrációs és informatikai szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, a csalások megelőzése, valamint vállalati átszervezés vagy a vállalatcsoport szerkezetátalakításának végrehajtása keretében)

(b) Törvényben meghatározott kötelezettségeink teljesítése

(c) Viták rendezése

Az Ön számára releváns honlaptartalom és hirdetési tevékenység nyújtása, valamint a hirdetési tevékenység mérése vagy eredményességének elemzése

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Profil

(d) Felhasználási

(e) Marketing és kommunikációs

(f) Műszaki

(d) Jogos érdekeink (annak vizsgálata, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, ezek fejlesztése, üzleti tevékenységünk bővítése, valamint marketingstratégiánk ismertetése)
Adatelemzés használata weboldalunk, termékeink/szolgáltatásaink, marketingtevékenységünk, ügyfélkapcsolataink és az ügyféltapasztalatok fejlesztéséhez; könyvvizsgálói dokumentumok benyújtása jóváhagyásra

(a) Műszaki

(b) Felhasználási

(d) Jogos érdekeink (ügyféltípusok meghatározása termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz, weboldalunk feltöltése naprakész és releváns információkkal, üzleti tevékenységünk bővítése és marketingstratégiánk ismertetése)
Javaslatok és ajánlások készítése az Ön számára esetlegesen érdekes árukról vagy szolgáltatásokról

(a) Személyazonosító

(b) Kapcsolattartási

(c) Műszaki

(d) Felhasználási

(e) Profil

Jogos érdekeink (termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése, üzleti tevékenységünk bővítése)

4.2 AZ ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK FELEK RÉSZÉRE

Az Ön személyes adatait a CliniCallRN™-en kívüli személyekkel nem osztjuk meg az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbi 5. szakaszban foglaltaknak megfelelően.

Személyes adatait nem értékesítjük harmadik felek részére. Személyes adatai (amelyek magában foglalják a személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatokat (Personal Identifiable Health Information, „PIHI”), felhasználása és átadása a személyes adatok azon minimális mennyiségére korlátozódik, amelyre az adott klinikai vizsgálat vagy klinikai kutatás tervezett céljának megvalósítása érdekében szükség van, és amely adatokat az ilyen klinikai kutatási projektek során előszűrési tevékenységekhez használják fel. Ez magában foglalja olyan vizsgálati kérdőívek használatát, amelyek csak olyan egészségügyi és orvosi kérdéseket tartalmaznak, amelyek a jóváhagyott protokollokban meghatározottak szerint közvetlenül az adott klinikai kutatási projekthez kapcsolódnak.

Személyes adatokat általában nem használunk fel és nem adunk át harmadik felek részére, kivéve, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult, vagy az alábbi 5. szakaszban foglaltak ezt lehetővé teszik.

Kivételes esetben átadhatjuk személyes adatait, amennyiben ezt vonatkozó törvény vagy rendelet írja elő. Ez többek között olyan helyzeteket jelent, amikor az ilyen védett egészségügyi adatokat állami hatóságok kérelmezik annak érdekében, hogy nemzetbiztonsági vagy rendészeti kötelezettségeiket teljesítsék. Ez az alábbi célokra történő felhasználást és/vagy átadást foglalja magába:

 • betegség, sérülés vagy fogyatékosság megelőzése vagy kezelése;
 • betegség, sérülés vagy fogyatékosság jelentése;
 • közegészségügyi megfigyelés, vizsgálatok vagy beavatkozások segítése;
 • gyermekbántalmazás, gondatlanság vagy családon belüli erőszak jelentése;
 • magánszemély(eke)t, közegészségügyet vagy közbiztonságot érintő súlyos veszély elkerülése;
 • kórboncnokoknak és/vagy halottkémeknek vagy szövetadományozás céljából;
 • bírósági eljárásokra és a vonatkozó bírósági végzésekre vagy idézésekre adott válaszul;
 • speciális kormányzati funkciók és munkavállalói kompenzáció;
 • olyan munkavállalók általi, akik visszaélést jelentenek be, vagy bűncselekmény áldozatai;
 • amikor jóhiszeműen feltételezzük, hogy a nyilvánosságra hozatal jogaink védelméhez, az Ön és mások biztonságának megóvásához vagy csalások kivizsgálásához szükséges.

4.3 LEIRATKOZÁS

Ha nem szeretné, hogy mi vagy harmadik felek információs/emlékeztető üzeneteket küldjünk Önnek, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@clinicallrn.com e-mail címen.

Ha leiratkozik ezekről az információs/emlékeztető üzenetekről, a leiratkozás nem vonatkozik a termék-/szolgáltatásvásárlás, a jótállás-regisztráció, a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatok küldése vagy az egyéb tranzakciók során részünkre megadott személyes adatokra.

4.4 COOKIE-K (SÜTIK)

Cookie-kat csak felhasználóspecifikus adatok rögzítésére – a felhasználók mely oldalakhoz fértek hozzá, mely oldalakra látogattak el, korábban milyen tevékenységet folytattak a honlapon –, valamint a munkamenetek kezeléséhez és testreszabáshoz használunk. A cookie-k használatával jobb felhasználói élményt tudunk kínálni azon látogatók számára, akik visszatérnek a honlapra.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa az összes vagy néhány böngésző cookie-t, vagy figyelmeztesse Önt, amikor a honlapok a cookie-kat elhelyezik vagy hozzáférnek azokhoz. Amennyiben letiltja vagy elutasítja a cookie-k használatát, vegye figyelembe, hogy a honlap egyes részei elérhetetlenné válhatnak, vagy nem működhetnek megfelelően.

4.4.1 Cookie-k ellenőrzése A CliniCallRN™ interaktív cookie nyilatkozata egyértelműen leírja a felhasználói magatartás nyomon követésének módját, továbbá egyszerűen használható megoldást kínál a hozzájárulás megadásához és visszavonásához. A felhasználó megakadályozhatja, hogy cookie-kat helyezzenek el a számítógépén; ehhez megerősítő hozzájárulására van szükség.

4.5 A FELHASZNÁLÁS CÉLJÁNAK MÓDOSULÁSA

Személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre gyűjtöttük, kivéve, ha indokoltan vélelmezzük, hogy más célra kell felhasználnunk azokat, és ez az cél összhangban van az eredeti céllal.

Amennyiben személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesítjük Önt, és magyarázattal szolgálunk a jogalapról, amely ezt számunkra lehetővé teszi.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait az Ön tudta vagy hozzájárulása nélkül is feldolgozhatjuk a fenti szabályoknak megfelelően, amennyiben ezt törvény írja elő vagy teszi lehetővé.

4.6 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK FELHASZNÁLÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Az 1996. évi, az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény (Portability and Accountability Act, „HIPAA”), valamint az Egészségügyi és Szociális Minisztérium (Department of Health and Human Services, „DHHS”) által közzétett későbbi rendeletek korlátozásokat vezetnek be más szervezetek (Fedezett entitások) tekintetében, amelyekre az Ön és a CliniCallRN™ közötti kapcsolat szempontjából a HIPAA vonatkozhat. Előfordulhat, hogy amennyiben a CliniCallRN™ vizsgálati alanyok toborzásával kapcsolatos hívásközpont-szolgáltatásokat nyújt ezen szervezetek egyikének, be kell tartania a HIPAA-ban a humán alanyokon végzett kutatási tevékenységekre vonatkozóan meghatározott bizonyos szabályokat.

Bár a HIPAA adatvédelmi előírásai alapján a CliniCallRN™ nem fedezett entitás, a vizsgálati résztvevőket a jelen adatvédelmi szabályzat szerint megillető adatvédelmi jogokra vonatkozó irányelveink és eljárásaink összhangban vannak a HIPAA által a Fedezett entitások számára előírtakkal, és a PIHI-t tartalmazó kutatási tevékenységek szabványává válnak majd.

A klinikai vizsgálatokhoz toborzott alanyokkal kapcsolatosan a CliniCallRN™ által gyűjtött összes PIHI adat elektronikusan kerül rögzítésre, és biztonságos hálózati kapcsolaton keresztül biztonságos adatbázisba kerül továbbításra. A CliniCallRN™ adatbiztonsági szabályzatai összhangban vannak a helyes klinikai gyakorlattal, a HIPAA-val és a GDPR előírásaival. A CliniCallRN™ a fizikai, a hálózati és az alkalmazásbiztonság érdekében külön biztonsági szabályzatokat tart fenn.

5. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait meg kell osztanunk az alábbiakban felsorolt felekkel, a fenti 4.1 szakasz táblázatában meghatározott célokból.

 • Harmadik fél alvállalkozók, akik szolgáltatást nyújtanak nekünk és/vagy segítségünkre vannak az Ön részére nyújtott szolgáltatások teljesítésében. Abban az esetben, ha olyan alvállalkozók szolgáltatásait vesszük igénybe, akik hozzáférnek az Ön személyes adataihoz, szigorú szerződéses feltételeket alkalmazunk annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat csak az írásos utasításainkban meghatározott mértékben dolgozzák fel, továbbá minden ilyen szerződés megfelelő módon megfogalmazott titoktartási és adatvédelmi záradékokat tartalmaz.
 • Harmadik felek, akiknek üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egyes részeit értékesíthetjük, átadhatjuk, illetve ezek egyesítése mellett dönthetünk. Ezenkívül törekedhetünk más vállalkozások megszerzésére vagy a velük való egyesülésre is. Ha vállalatunk irányításában változás következik be, az új tulajdonosok a jelen szabályzatban meghatározott módon felhasználhatják az Ön személyes adatait.
 • Vizsgálati központok, beleértve az ott dolgozó vizsgálati személyzetet is.

Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben az Ön személyes adatainak biztonságát, és a törvényeknek megfelelően kezelje azokat. Nem engedélyezzük harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy az Ön személyes adatait saját céljaikra használják fel, és azoknak kizárólag meghatározott célokra történő és utasításainknak megfelelő feldolgozására adunk engedélyt.

6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Amennyiben Ön az Európai Unió lakosa, személyes adatainak egy része az Egyesült Államokban található szervereken kerülhet tárolásra. Ez magában foglalja adatainak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre történő továbbítását. Továbbá olyan harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik az Egyesült Államokban működtetnek az Ön személyes adatainak tárolására használt számítástechnikai szervereket.

Amikor személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk és/vagy feldolgozzuk, hasonló szintű védelmet biztosítunk azáltal, hogy a következő biztosítékok legalább egyikét alkalmazzuk:

 • bizonyos szolgáltatók igénybevétele esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott egyedi szerződéseket alkalmazhatjuk, amelyek a személyes adatoknak az európaival megegyező védelmet biztosítanak;
 • az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező szolgáltatók igénybevétele esetén abban az esetben továbbíthatunk részükre adatokat, ha a szolgáltatók az Adatvédelmi pajzs részét képezik, amely megköveteli tőlük, hogy az Európa és az Egyesült Államok között megosztott személyes adatok számára az EGT-ben biztosítotthoz hasonló védelmet biztosítsanak.

6.1 ADATVÉDELMI PAJZS KERETMEGÁLLAPODÁSOK

A Clinical Trial Media, Inc. dba CliniCallRN™ betartja az EU és az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Államok és Svájc közötti Adatvédelmi pajzs keretmegállapodások rendelkezéseit, ahogyan ez az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által az Európai Unió tagállamaiból és Svájcból az Egyesült Államokba az Adatvédelmi pajzs alapján továbbított személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében meghatározásra került.  A CliniCallRN™ igazolta, hogy az ilyen adatok vonatkozásában az Adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően jár el. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzat irányelvei és az adatvédelmi érintettet az Adatvédelmi pajzs alapelvei szerint megillető jogok között ellentmondás van, az Adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadók. Az Adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos további tájékoztatásért, illetve tanúsítványunk megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://www.privacyshield.gov/

Az Adatvédelmi pajzs keretmegállapodások alapján kapott vagy továbbított személyes adatok vonatkozásában a CliniCallRN™ az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága szabályozó végrehajtási jogköre alá tartozik.

Az Adatvédelmi pajzs keretmegállapodások alapján az EU-tagországokban és Svájcban élő magánszemélyek jogosultak megerősítést kérni tőlünk arról, hogy az Egyesült Államokban tároljuk-e személyes adataikat.  Kérés alapján hozzáférést biztosítunk az Ön számára a birtokunkban lévő személyes adataihoz.  Önnek szintén jogában áll kérni a birtokunkban lévő személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy törlését.  Azon magánszemélyek, akik az Adatvédelmi pajzs alapján az Egyesült Államokba továbbított adatokhoz hozzáférést kérnek, illetve azok helyesbítését, módosítását vagy a pontatlan adatok törlését igénylik, a következő e-mail címre küldhetik el kérésüket: privacy@clinicallrn.com.  Amennyiben az adatok eltávolítását kéri, észszerű határidőn belül válaszolunk.

Mielőtt adatait harmadik felekkel – megbízottainak vagy a vizsgálati központ kivételével –, megosztanánk, vagy mielőtt az eredetileg a gyűjtéskor megadottól vagy az azt követően engedélyezettektől eltérő célokra használnánk fel azokat, az adatok megosztásával kapcsolatban egyéni választási lehetőséget biztosítunk.  Személyes adatai felhasználásának és átadásának korlátozására vonatkozó kérését írásban várjuk a következő címen: privacy@clinicallrn.com.

Bizonyos helyzetekben a személyes adatok átadására hatóságok törvényes kérésére adott válaszul lehet szükség, ideértve a nemzetbiztonsági vagy rendészeti szervek kéréseinek teljesítését is.

A CliniCallRN™ az Egyesült Államokban kapott és a későbbiekben harmadik feleknek továbbított személyes adatokkal kapcsolatos elszámoltathatóságát az Adatvédelmi pajzs alapelvei írják le. Különösképpen, az Adatvédelmi pajzs alapelvei alapján a CliniCallRN™ továbbra is felelősséggel tartozik és elszámoltatható, amennyiben a nevében az adatok feldolgozását végző harmadik fél megbízottai az alapelvekkel ellentétes módon járnak el, kivéve, ha a CliniCallRN™ bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért nem felelős.

Az Adatvédelmi pajzs alapelveivel összhangban a CliniCallRN™ vállalja, hogy az Ön adatainak védelmével, valamint az Adatvédelmi pajzs alapján az Egyesült Államokba továbbított személyes adatai általunk végzett gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszokat megoldja. Azok az Európai Unióban vagy Svájcban élő egyének, akiknek az Adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos kérésük vagy panaszuk van, először velünk vegyék fel a kapcsolatot e-mailben, a következő címen: privacy@clinicallrn.com.

Amennyiben az Adatvédelmi pajzzsal kapcsolatos panasza a fenti csatornákon keresztül nem megoldható, bizonyos feltételek esetén kötelező érvényű választottbírósági eljárást kezdeményezhet az olyan fennmaradó követelésekre, amelyeket más jogorvoslati mechanizmusok nem oldottak meg.  További tájékoztatás az Adatvédelmi pajzs 1. mellékletében található (angol nyelven): https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

7. ADATBIZTONSÁG

Mi és harmadik fél tárhelyszolgáltató partnereink megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak véletlen elvesztését, felhasználását vagy az ezekhez történő jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok módosítását vagy közzétételét megakadályozzuk. Ezen túlmenően, a személyes adataihoz való hozzáférést azokra a munkavállalókra, megbízottakra, alvállalkozókra, vizsgálati központokra és olyan egyéb harmadik felekre korlátozzuk, akiknek üzleti tevékenységeikhez szükségük van ilyen hozzáférésre a fenti 5. szakaszban foglaltaknak megfelelően. Személyes adatait csak az utasításaink alapján dolgozzák fel, és titoktartási kötelezettség terheli őket.

A személyes adatok feltételezett megsértésének kezelésére eljárásokat vezettünk be, és a jogsértésről értesítjük Önt és minden illetékes szabályozót, amennyiben erre törvényi kötelezettségünk van.

8. ADATMEGŐRZÉS

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig ez a gyűjtésük céljainak teljesítéséhez szükséges, ideértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is.

A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználása vagy közzététele által okozott esetleges károk kockázatát, azokat a célokat, amelyek érdekében a személyes adatokat feldolgozzuk, valamint azt, hogy ezek a célok más eszközökkel elérhetők-e, az alkalmazandó jogi követelményeket is figyelembe véve.

Bizonyos esetekben az EGT-ben kérheti, hogy töröljük az Ön adatait: további tájékoztatás ezzel kapcsolatban az alábbi, „Az Ön adatvédelmi jogai az EGT-ben” című szakaszban található.

Kutatási vagy statisztikai célból személyes adatait anonimizálhatjuk (így már nem lehet Önnel összekapcsolni azokat.). Ebben az esetben az adatokat az Ön további értesítése nélkül, határozatlan ideig felhasználhatjuk.

9. AZ ÖN GDPR SZERINTI ADATVÉDELMI JOGAI

Az EGT-ben bizonyos körülmények között Ön a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik az adatvédelmi törvények alapján:

Hozzáférést kérhet személyes adataihoz (ennek közismert elnevezése: „adathozzáférési kérelem az érintett jogán”). Ez lehetővé teszi, hogy megkapja a birtokunkban lévő személyes adatainak egy példányát, valamint ellenőrizze azok jogszerű feldolgozását.

Kérheti a birtokunkban lévő személyes adatai helyesbítését. Ez lehetővé teszi, hogy a birtokunkban lévő, esetlegesen hiányos vagy pontatlan adatokat helyesbítsük, bár lehetséges, hogy ellenőriznünk kell az Ön által nekünk megadott új adatok pontosságát.

Kérheti személyes adatai törlését. Ez lehetővé teszi, hogy kérje személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben nincs megfelelő indok arra, hogy a továbbiakban feldolgozzuk azokat. Az is jogában áll, hogy olyan esetekben kérje személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amikor sikeresen érvényesítette a feldolgozásuk elleni tiltakozási jogát (lásd alább), ha esetlegesen jogellenesen dolgoztuk fel az adatait, vagy amennyiben személyes adatait törölnünk kell a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden esetben tudjuk teljesíteni a törlésre vonatkozó kérelmét; ennek olyan konkrét jogi okai lehetnek, amelyekről adott esetben, a kérelem benyújtásakor értesítjük Önt.

Tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen, amennyiben jogos érdekekre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozunk, és az Ön konkrét helyzetében van valami, ami miatt kifogást kíván emelni az ezen az alapon történő feldolgozás ellen, mivel úgy érzi, hogy ez hatással van az alapvető jogaira és választási lehetőségeire. Abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait direkt marketing céljaira dolgozzuk fel. Bizonyos esetekben igazolhatjuk, hogy olyan kényszerítő erejű, jogos indokunk van adatai feldolgozására, amely felülírja az Ön jogait és választási lehetőségeit.

Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ez lehetővé teszi, hogy személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését kérje tőlünk az alábbi esetekben: (a) ha azt kívánja, hogy állapítsuk meg az adatok pontosságát; (b) ha az adatokat jogellenesen használjuk fel, de Ön nem szeretné, hogy töröljük azokat; (c) ha szeretné, hogy tároljuk az adatait még úgy is, hogy már nincs szükségünk azokra, mivel jogszerű követeléseinek megalapozásához, gyakorlásához vagy megvédéséhez szüksége van rájuk; vagy (d) tiltakozott az ellen, hogy az adatait felhasználjuk, de meg kell vizsgálnunk, hogy van-e kényszerítő jogos indokunk arra, hogy azokat felhasználjuk.

Kérheti, hogy személyes adatait továbbítsuk az Ön vagy harmadik fél részére. Személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a jogosultság csak azokra az automatizált információkra vonatkozik, amelyek általunk történő felhasználásához Ön eredetileg hozzájárult, vagy azokra az esetekre, amikor az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását azokban az esetekben, amikor személyes adatainak feldolgozását az Ön hozzájárulása alapján végezzük. Ugyanakkor, ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Ha visszavonja a hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek. Amennyiben ez a helyzet, hozzájárulása visszavonásakor tájékoztatjuk Önt.

Ha élni kíván a fenti jogai bármelyikével, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@clinicallrn.com e-mail címen.

Az EGT-ben bármikor jogában áll panaszt benyújtani az illetékes nemzeti felügyeleti hatósághoz. Például az Egyesült Királyságban forduljon az Adatvédelmi biztos hivatalához (Information Commissioner’s Office, „ICO”), amely az Egyesült Királyságban az adatvédelmi kérdésekkel foglakozó felügyeleti hatóság (www.ico.org.uk). Mielőtt felkeresné a helyi felügyeleti hatóságot, javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@clinicallrn.com e-mail címen, hogy megválaszolhassuk aggályait.

A felügyeleti hatóságokat tartalmazó lista itt található:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

9.1 NINCS DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A személyes adataihoz való hozzáférésért vagy egyéb jogai gyakorlásáért nem kell díjat fizetnie.

9.2 AMIRE SZÜKSÉGÜNK LEHET ÖNTŐL

Előfordulhat, hogy személyazonosságának megerősítéséhez és a személyes adataihoz való hozzáférésének (vagy bármely egyéb jog gyakorlásának) biztosításához konkrét adatokat kell kérnünk Öntől. Ez egy biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy a személyes adatokat ne adják ki olyan személyek részére, akiknek nincs joga az adatok megszerzéséhez. Kapcsolatba léphetünk Önnel abból a célból is, hogy a válaszadás felgyorsítása érdekében további információkat kérjünk egy kérdésével kapcsolatban.

9.3 A VÁLASZADÁS HATÁRIDEJE

Megkísérlünk 30 munkanapon belül megválaszolni minden jogos kérést. Alkalmanként, ha kérdése különösen összetett, vagy ha több kéréssel fordult hozzánk, ez 30 munkanapnál több időt vehet igénybe. Ebben az esetben értesítjük Önt, és tájékoztatjuk a fejleményekről.

10. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

EGT

Jogos érdek: az EGT-ben üzleti tevékenységünkhöz és vállalatunk működtetéséhez fűződő érdekünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a legjobb szolgáltatást/terméket, valamint termékünkkel kapcsolatosan a legjobb és legbiztonságosabb tapasztalatokat nyújthassuk Önnek. Mielőtt személyes adatait jogos érdekeinkre hivatkozva feldolgoznánk, gondoskodunk arról, hogy mérlegeljük és kiegyensúlyozzuk az Önre és jogaira gyakorolt (mind kedvező, mind kedvezőtlen) hatásokat. Személyes adatait nem használjuk fel olyan tevékenységekhez, amelyek esetében érdekeinket felülírja az Önre gyakorolt hatás (kivéve, ha rendelkezünk az Ön ehhez történő hozzájárulásával, vagy a törvény más módon megköveteli vagy engedélyezi ezt). Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége arról, hogy konkrét tevékenységek esetén hogyan értékeljük jogos érdekeinket az Önre gyakorolt lehetséges hatásokkal szemben, lépjen kapcsolatba velünk.

Szerződésteljesítés: az Ön adatainak feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, vagy az Ön kérésére történő lépések megtétele, mielőtt ilyen szerződés megkötésre kerül.

Megfelelés törvényi vagy szabályozási kötelezettségnek: az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan esetekben, amikor ez a vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

GDPR: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Fedezett entitás: olyan intézmény, szervezet vagy egyéb jogi személy, amelyre az 1996. évi, az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény (Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”) szabályai vonatkoznak. Fedezett entitások a következők: (i) egészségbiztosító, (ii) egészségügyi klíringház és (iii) egészségügyi szolgáltató, amely a HIPAA hatálya alá tartozó tranzakcióval összefüggésben elektronikus formában továbbít bármilyen, személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatot.

Személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatok (Personal Identifiable Health Information, „PIHI”): minden olyan magánszemélytől gyűjtött adat, beleértve a demográfiai adatokat is, amely:

 • (a) az egyén múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy szellemi egészségére vagy állapotára; (b) az egyén egészségügyi ellátására; vagy (c) az egyén múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeni egészségügyi ellátásának kifizetésére vonatkozik, és
 • azonosítja az egyént, vagy indokoltan feltételezhető, hogy az egyén azonosítására felhasználható; valamint
 • a PIHI nem tartalmaz olyan végzettségi adatokat vagy egészségügyi adatokat, amelyekre a családi oktatási jogokról és a személyes adatok védelméről szóló törvény (Family Education Rights and Privacy Act) vonatkozik, illetve a CliniCallRN™ mint munkáltató birtokában lévő munkavállalói adatokat.

HARMADIK FELEK

 • Szolgáltatók, amelyek adatfeldolgozóként járnak el, és szolgáltatást nyújtanak számunkra.
 • Szakmai tanácsadók, akik adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként járnak el, ideértve azokat az ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat és biztosítókat, akik részünkre tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.

Szabályozók és egyéb állami hatóságok, amelyek adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként járnak el minden olyan joghatóságban, amelyben tevékenységet folytatunk, és amelyek bizonyos körülmények között előírják számunkra, hogy jelentést tegyünk adatfeldolgozási tevékenységeinkről.

Az ELEVATE CU klinikai vizsgálatokban egy szájon át szedett vizsgálati gyógyszert értékelnek, amely alkalmas lehet arra, hogy segítsen a CU kezelésében.

A klinikai vizsgálatot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezte, az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága pedig kedvező szakmai és etikai véleményt adott ki vele kapcsolatban.